Smart Idees

+ 34 93 225 29 67

info@innoplusbdn.com

ES

CAT

ING

Adaptació de normativa a maquinària vella

Home / Servicios / Adaptació de normativa a maquinària vella

InnoplusBDN

Adaptació de normativa

a maquinària vella

Estudi i execució de projectes per adequació

de maquinària a la normativa de seguretat.

- Estudi i execució de projectes per adequació de maquinària a la normativa

   de seguretat:

  • Directiva 2006/42/CE

  • RD 1215/1997

- Adequació de màquines antigues sense marcat CE per complir temes de:

  • Seguretat elèctrica

  • Seguretat mecànica

  • Atrapament

  • Caigudes

  • Pressions de fluids

  • Salut per als treballadors

- Les normatives de referència i consulta són:

  • UNE EN ISO 12100-1:2004, UNE EN ISO 12100-2:2004  Seguretat en les màquines,

     conceptes bàsics, principis generals de disseny.

  • EN ISO 13857:2008  Seguretat de les màquines, distàncies de seguretat per impedir

     accés a zones perilloses amb extremitats superiors i inferiors.

Oferim un servei en sintonia amb les necessitats dels nostres clients